ธูปหอมก้านยาวเป็นธูปที่มีก้านทำจากไม้ไผ่และจุ่มลงไปในยางเหนียวกับแป่งฝุ่น แล้วหมุนไปตามพื้นผิว ก้านไม้ที่หนากว่าจะทำให้จุดได้ยาวนานกว่าและเมื่อจุดก็จะมีกลิ่นของไม่ไผ่ออกมาด้วย