การใช้ธูปหอมแบบต่างๆ

ธูปก้าน

 • การจุดธูปแบบมีก้านให้จุดธูปด้านที่เป็นเนื้อธูป หากเป็นธูปแบบไม่มีก้านคุณสามารถจุดได้ทั้งสองด้าน แล้วดับไฟด้วยการโบกไปมา เมื่อติดไฟแล้วก็รอสักพักจนสังเกตุได้ว่าควันเริ่มน้อยในขณะที่ไฟยังติดดีจึงต่อยปักธูป

ธูปโคน

 • จุดไฟที่ปลายแหลม เมื่อเกิดรอยไหม้สีดำดีแล้วจึงโบกไปมาเพื่อดับไฟ
 • วางธูปโคนบนที่วาง หรือบนกระถางทรายก็ได้
 • หากใช้ที่วางเป็นแบบกระปุกแบบมีฝาครอบ มักจะมีรูเล็กๆ ซึ่งบางครั้งอากาศไม่สามารถภ่ายเทได้สะดวกจนไม่สามารถติดไฟได้
 • ควรเก็บธูปโคนโดยแบ่งย่อยๆ เอาไว้ เพราะการเปิดปิดภาชนะเก็บธูปบ่อยๆ มักจะทำให้ความชื้นเข้าไป และสูญเสียกลิ่น

ธูปขดแบบเรียบ

 • ธูปขดแบบเรียบมักจะพบในรูปแบบยากันยุงที่เราคุ้นตา การแกะโดยไม่แตกหักอาจเป็นเรื่องยากสำหรับหลายๆ คน
 • เริ่มจากการแยกใจกลางของขดก่อนเสมอ
 • จากนั้นใช้มือดันธูปขดไล่จากวงในไปสู่วงนอก
 • จุดที่ปลายด้านนอกและอย่าให้ไฟไปติดขดชั้นถัดมา
 • วางบนภาชนะสำหรับเสียบธูปขด

ธูปขดแบบแขวน

 • จุดไฟที่ปลายด้านนอกสุดของธูป
 • นำไปแขวน หรือวางบนที่วางทรงกรวย
 • ธูปขดแบบแขวนนั้นอาจอยู่ได้นานเป็นวันขึ้นอยู่กับขนาดและความหนา ดังนั้นจึงควรระมัดระวังเมื่อไม่มีคนเฝ้า อาจใช้วิธีดับด้วยการหักส่วนที่อยู่ก่อนส่วนที่ติดไฟเพื่อมาจุดต่อในภายหลังได้

ธูปแบบเปียก

 • ธูปแบบนี้จะพบได้ในลักษณะแบบสำเร็จเป็นแท่ง หรืออาจะเป็นก้อนดินเหนียว
 • หากเปนแบบดินเหนียวให้แบ่งสำหรับปริมาณการใช้งานต่อหนึ่งครั้ง
 • นำส่วนที่แบ่งมาคลึงให้เป็นทรงยาว
 • จุดบริเวณปลายดอก
 • วางลงบนที่วางสำหรับธูปชนิดนี้ โดยมักจะเป็นจานที่มีรูปักแบบกว้าง