6 ขั้นตอนการใช้ธูป

การจุดธูป

นอกจาเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว ความหอมของธูปก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเลือกใช้ธูป ธูปที่มีจุดแล้วมีกลิ่นเหมาะกับตัวตุณเอง มักจะช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกผผ่อนคลาย มีสมาธิ เรามี 6 วิธีเพื่อช่วยคุณเลือกซื้อธูป

Read more