6 ขั้นตอนการใช้ธูป

การจุดธูป

นอกจาเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว ความหอมของธูปก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเลือกใช้ธูป ธูปที่มีจุดแล้วมีกลิ่นเหมาะกับตัวตุณเอง มักจะช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกผผ่อนคลาย มีสมาธิ เรามี 6 วิธีเพื่อช่วยคุณเลือกซื้อธูป

1. อันดับแรกคือการเลือกใช้ให้เหมาะกับโอกาสและตรงกับความต้องการ เพราะธูปมีรูปแบบที่หลากหลาย เช่นธูปกรวย กำยาน แบบมีก้าน แบบไม่มีก้าน ธูปสำหรับบูชาพระ

2 ที่ปักธูปหรือภาชนะสำหรับปักธูปต้องมีความเหมาะสมเพื่อป้องกันต้นเหตุของอัคคีภัย เช่น ที่ปักธูปก้านมักจะมีลักษณะเป็นร่องยาว/มีรูให้เสียบเพื่อรองรับขี้เถ้า ธูปทรงกรวยนิยมใช้อลูมิเนียมหรือกระเบื้อง

3. ความหอมมีหลากหลาย คุณจึงควรจุดทดลองหากป็นไปได้ เพราะกลิ่นบางกลิ่นเมื่อถูกความร้อนอาจจะแตกต่าจากขณะที่ยังไม่ได้จุดธูป

4. สถานที่จุดควรจะเป็นบนพื้นเรียบ ที่ไม่สามารถติดไฟได้เพราะผู้ใช้ธูปมักจะจุดทิ้งไว้ จึงควรจุดธูปในสถานที่ ที่ห่างจากวัสดุติดไฟ และสถานที่ระบายอากาศได้ง่ายเพื่อนหลีกเลี่ยงการสูดควันโดยตรง

5. การจุดธูป มีหลักและข้อควรระวังคือ เมื่อจุดธูปให้เอียงธูปในแนวเฉียงและมือที่จุดไฟระวังอย่าให้ขี้เถ้าหล่นใส่ เมื่อไฟติดแล้วให้โบกมือไปมาจนกระทั้งไฟลูกแดง เพื่อช่วยในการเผาผลาญเพราะช่วงแรกของการจุดธูปจะมีควันมาก

6.ธูปอโรม่าเมื่อจุดเสร็จแล้ว ผู้ใช้มักจะละเลยการเก็บภาชนะรวมถึงขี้เถ้า การเก็บทำความสะอาดจะช่วยหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ